Rozwiązanie umowy i odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 r. roku "O prawach konsumenta" (Dziennik ustaw, poz. 827 z 2014r.) Klient, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny) Produktu zakupionego w Sklepie Internetowym. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, powinno być złożone w formie pisemnej, żadna inna forma nie jest dopuszczalna.

2. W celu dokonania zwrotu (odstąpienia od Umowy Sprzedaży) niezbędne jest wypełnienie formularza: "OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY". Formularz zwrotu dostępny jest pod adresem: https://e-domax.pl/pdf/oswiadczenie-odstapienia-od-umowy.pdf. Klient nie musi podawać powodu zwrotu (odstąpienia od Umowy Sprzedaży).

3. Wypełniając formularz "OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY" Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych zgodnie z zasadami zachowania prywatności określonymi w punkcie X.

4. Towar powinien być zwrócony nie później niż 14 dni od złożenia oświadczenia od odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Do paczki z wypełnionym formularzem zwrotu i zwracanym produktem/produktami należy dołączyć także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.

5. Zwrotu należy dokonać na adres: Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "DOMAX" Marek Kawałek ul. Obr. Poczty Gdańskiej 51, 42-400 Zawiercie .

6. Towar nie może nosić śladów użytkowania.

7. Zwrot pieniędzy możliwy jest tylko przelewem bankowym na konto kupującego podane w formularzu zwrotu. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni zwróci kupującemu kwotę za zakupiony towar na konto bankowe wskazane w formularzu zwrotu.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

9. Sprzedawca nie ponosi żadnych kosztów przesyłek za zwrócony towar, zwrot towaru możliwy jest tylko na koszt Klienta.